Ukupan broj firmi: 125725

Djelatnost na tržnicama i štandovima-Šaban Alić,N.Travnik

Djelatnost na tržnicama i štandovima-Šaban Alić, N.Travnik


Firma Djelatnost na tržnicama i štandovima-Šaban Alić,N.Travnik je osnovana 22.06.2004 godine na osnovu rješenja broj 02-20-2-595/04 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

PIJACA BB, Novi Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 02-20-2-595/04
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 22.06.2004