Ukupan broj firmi: 125725

OPĆINA TRAVNIK – OPĆINSKI NAČELNIK, Služba za obnovu, izbjeg

OPĆINA TRAVNIK – OPĆINSKI NAČELNIK, Služba za obnovu, izbjeglice, raseljena lica i stambene poslove


Firma OPĆINA TRAVNIK – OPĆINSKI NAČELNIK, Služba za obnovu, izbjeg je osnovana 28.01.1998 godine na osnovu rješenja broj OV-01-3/98 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

KONATUR BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj OV-01-3/98
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 28.01.1998