Ukupan broj firmi: 125725

USAID LINKING AGRICULTURAL MARKETS TO PRODUCERS

USAID LINKING AGRICULTURAL MARKETS TO PRODUCERS


Firma USAID LINKING AGRICULTURAL MARKETS TO PRODUCERS je osnovana 09.09.2003 godine na osnovu rješenja broj XX kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa.

Adresa

UL. M.TITA 34/A/3, Tuzla

Broj telefona

035-250-398

ID broj
PDV broj
Matični broj XX
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 09.09.2003