Ukupan broj firmi: 125725

Autoškola "TEAM", vlasnik Kazić Mustafa, Travnik

Autoškola "TEAM", vlasnik Kazić Mustafa, Travnik


Firma Autoškola "TEAM", vlasnik Kazić Mustafa, Travnik je osnovana 10.05.2002 godine na osnovu rješenja broj 185-IX kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti vozačkih škola.

Adresa

HADŽI ALI-BEGA HASANPAŠIĆA B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 185-IX
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 10.05.2002