Ukupan broj firmi: 125725

TR "MIRZA" , vlasnik Kasumović Izet , Travnik

TR "MIRZA" , vlasnik Kasumović Izet , Travnik


Firma TR "MIRZA" , vlasnik Kasumović Izet , Travnik je osnovana 23.04.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-20-2-1337/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima.

Adresa

PODE B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-20-2-1337/20
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 23.04.2009