Ukupan broj firmi: 125725

"STIVALI" d.o.o. Travnik

Društvo sa ograničenom odgovornošću "STIVALI" d.o.o. Travnik


Firma "STIVALI" d.o.o. Travnik je osnovana 22.08.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000568 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja obuće.

Adresa

Han Bila, Rudnik bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000568
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 22.08.2012