Ukupan broj firmi: 125725

VTA d.o.o Travnik

"Ventura Travel Agency" d.o.o Travnik


Firma VTA d.o.o Travnik je osnovana 08.10.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000683 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti putničkih agencija.

Adresa

Donja čaršija 1A, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000683
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 08.10.2012