Ukupan broj firmi: 125725

SINDIKAT METALACA BiH, Sarajevo Sindikalna organizacija D.D METALORAD, Turbe-Travnik

SINDIKAT METALACA BiH, Sarajevo Sindikalna organizacija D.D METALORAD, Turbe-Travnik


Firma SINDIKAT METALACA BiH, Sarajevo Sindikalna organizacija D.D METALORAD, Turbe-Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

ALEJA 128, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije