Ukupan broj firmi: 125725

"SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla

"SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla


Firma "SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – JU Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

FRANJE LEDERA 1, Tuzla

Broj telefona

035-252-620

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije