Ukupan broj firmi: 125725

PROIZVODNO,USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "INVEST-GRAD

PROIZVODNO,USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "INVEST-GRADNJA" d.o.o. Travnik


Firma PROIZVODNO,USLUŽNO I PROMETNO DRUŠTVO "INVEST-GRAD je osnovana 20.01.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-3555 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

KARAULA B.B., Travnik

Broj telefona

535-181

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-3555
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 20.01.1997