Ukupan broj firmi: 125725

PGTUD "AGROKOP" d.o.o. Travnik

Proizvodno, građevinsko, trgovinsko i uslužno društvo "AGROKOP" d.o.o. Travnik


Firma PGTUD "AGROKOP" d.o.o. Travnik je osnovana 07.04.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-1800 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova.

Adresa

Turbe-Voćnjak bb, Travnik

Broj telefona

061-132659;511-095

ID broj 4236125930008
PDV broj
Matični broj 1-1800
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 07.04.1999