Ukupan broj firmi: 125725

"ALUSIL-Zn" d.o.o. Bugojno

Proizvodno-uslužno društvo "ALUSIL-Zn"d.o.o. Bugojno


Firma "ALUSIL-Zn" d.o.o. Bugojno je osnovana 26.06.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-5012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Lijevanje lakih metala.

Adresa

ARMIJE BIH 171, Bugojno

Broj telefona

061-326-561

ID broj 4236381850003
PDV broj
Matični broj 1-5012
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 26.06.2006