Ukupan broj firmi: 125725

"AZI-ATI" BUGOJNO,d.o.o.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE "AZI-ATI" BUGOJNO,d.o.o.


Firma "AZI-ATI" BUGOJNO,d.o.o. je osnovana 13.04.2004 godine na osnovu rješenja broj 1-4631 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

IVICA B.B., Bugojno

Broj telefona

061/593-725 030/281-286

ID broj 4236313000000
PDV broj
Matični broj 1-4631
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.04.2004