Ukupan broj firmi: 125725

"SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – Sindikalna organizacija "JU Muzej Istočne Bosne" Tuzla"

"SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – Sindikalna organizacija "JU Muzej Istočne Bosne" Tuzla"


Firma "SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – Sindikalna organizacija "JU Muzej Istočne Bosne" Tuzla" je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

DŽINDIĆ MAHALA 21, Tuzla
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije