Ukupan broj firmi: 125725

"VLAŠIĆ-GRADNJA" d.o.o. Travnik

Građevinsko-proizvodno i prometno društvo "VLAŠIĆ-GRADNJA" d.o.o. Travnik


Firma "VLAŠIĆ-GRADNJA" d.o.o. Travnik je osnovana 12.11.2009 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Gradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Adresa

NOVO NASELJE, TURBE B.B., Travnik

Broj telefona

062-245-443

ID broj 4236487410002
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 12.11.2009