Ukupan broj firmi: 125725

SINDIKAT METALACA BIH SARAJEVO, Sindikalna organizacija Livnica čelika, Tuzla

SINDIKAT METALACA BIH SARAJEVO, Sindikalna organizacija Livnica čelika, Tuzla


Firma SINDIKAT METALACA BIH SARAJEVO, Sindikalna organizacija Livnica čelika, Tuzla je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

BOSNE SREBRENE 14, Tuzla

Broj telefona

2823-394

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije