Ukupan broj firmi: 125725

"BROJLER" Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo – Podružnica br.1. Tuzla

"BROJLER" Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo – Podružnica br.1. Tuzla


Firma "BROJLER" Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo – Podružnica br.1. Tuzla je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

ARMIJE BIH 6, Tuzla
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije