Ukupan broj firmi: 125725

MUP SBK/KSB

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA SBK/KSB


Firma MUP SBK/KSB je osnovana 01.02.1996 godine na osnovu rješenja broj 3-1 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Poslovi javnog reda i sigurnosti.

Adresa

ALEJA KONZULA BB, Travnik

Broj telefona

511086 518762

ID broj
PDV broj
Matični broj 3-1
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 01.02.1996