Ukupan broj firmi: 125725

SBK,MINIST.ŠUMARS.,POLJOP. I VODOPRIVREDE

SBK, MINISTARSTVO ŠUMARSTVA,POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE


Firma SBK,MINIST.ŠUMARS.,POLJOP. I VODOPRIVREDE je osnovana 20.02.1997 godine na osnovu rješenja broj 02/97 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

STANIČNA 43, Travnik

Broj telefona

030-511218

ID broj
PDV broj
Matični broj 02/97
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 20.02.1997