Ukupan broj firmi: 125725

Video klub " ORION " , vlasnica Kasumović Belinda , Travnik

Video klub " ORION " , vlasnica Kasumović Belinda , Travnik


Firma Video klub " ORION " , vlasnica Kasumović Belinda , Travnik je osnovana 15.01.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-7/2009 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

CENTAR I – LAMELA 4, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-7/2009
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 15.01.2009