Ukupan broj firmi: 125725

"Stomatološka ordinacija Ćuk dr. Alma" Travnik

"Stomatološka ordinacija Ćuk dr. Alma" Travnik


Firma "Stomatološka ordinacija Ćuk dr. Alma" Travnik je osnovana 17.07.1998 godine na osnovu rješenja broj 02-50-1/98 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti stomatološke prakse.

Adresa

ŽITARNICA BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 02-50-1/98
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 17.07.1998