Ukupan broj firmi: 125725

Auto škola "UNO" vl.Karović Samir,Travnik

Auto škola "UNO" vl.Karović Samir,Travnik


Firma Auto škola "UNO" vl.Karović Samir,Travnik je osnovana 02.06.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-2224/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti vozačkih škola.

Adresa

TURBE,BAZEN 2, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-2224/20
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 02.06.2009