Ukupan broj firmi: 125725

"IRM COMPANY" d.o.o.

"IRM COMPANY" društvo sa ograničenom odgovornošću


Firma "IRM COMPANY" d.o.o. je osnovana 30.04.2012 godine na osnovu rješenja broj 032-0-Reg-12-000840 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova.

Adresa

ul. Mije Keroševića broj 24, Tuzla
ID broj
PDV broj
Matični broj 032-0-Reg-12-000840
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 30.04.2012