Ukupan broj firmi: 125725

"IST. ba Internet Software Technology" d.o.o. TUZLA

"IST. ba Internet Software Technology" d.o.o. TUZLA


Firma "IST. ba Internet Software Technology" d.o.o. TUZLA je osnovana 31.03.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-13738 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

UL.TRG SLOBODE 16, Tuzla

Broj telefona

035-304-690

ID broj 4209769180002
PDV broj
Matični broj 1-13738
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 31.03.2006