Ukupan broj firmi: 125725

"TAXI", vlasnik Halep Mehmed, Travnik

"TAXI", vlasnik Halep Mehmed, Travnik


Firma "TAXI", vlasnik Halep Mehmed, Travnik je osnovana 17.08.2011 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-1211/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Taksi služba.

Adresa

AUTOBUSNA STANICA,TAKSI STAJALIŠTE 1, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-1211/20
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 17.08.2011