Ukupan broj firmi: 125725

Javna ustanova "Apoteka/Ljekarna" Travnik Ogranak Kalibunar

Javna ustanova "Apoteka/Ljekarna" Travnik Ogranak Kalibunar


Firma Javna ustanova "Apoteka/Ljekarna" Travnik Ogranak Kalibunar je osnovana 12.03.2012 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-12-000122 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Apoteke.

Adresa

Derviš ef. Korkuta Kalibunar b.b., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-12-000122
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 12.03.2012