Ukupan broj firmi: 125725

Pekara "DAN I NOĆ", vlasnik Muhadri Halil, Travnik

Pekara "DAN I NOĆ", vlasnik Muhadri Halil, Travnik


Firma Pekara "DAN I NOĆ", vlasnik Muhadri Halil, Travnik je osnovana 13.04.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-449/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača.

Adresa

Šehida bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-449/2012
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.04.2012