Ukupan broj firmi: 125725

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "GAMES" TRAVNIK POSLOVNA JEDINICA "PHARMA SHOP" TRAVNIK

PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "GAMES" TRAVNIK POSLOVNA JEDINICA "PHARMA SHOP" TRAVNIK


Firma PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA "GAMES" TRAVNIK POSLOVNA JEDINICA "PHARMA SHOP" TRAVNIK je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

ZENJAK BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije