Ukupan broj firmi: 125725

SRC "VLAŠIĆ" d.o.o. Travnik

Sportskorekreacioni centar "VLAŠIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma SRC "VLAŠIĆ" d.o.o. Travnik je osnovana 05.08.1991 godine na osnovu rješenja broj 1-2477 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom.

Adresa

KULINA BANA B.B., Travnik

Broj telefona

511-120

ID broj 4236131230000
PDV broj
Matični broj 1-2477
Web stranica
Broj uposlenika 12
Datum registracije 05.08.1991