Ukupan broj firmi: 125725

"PONT" d.o.o. Novi Travnik

Proizvodno prometno i uslužno društvo "PONT" d.o.o. Novi Travnik


Firma "PONT" d.o.o. Novi Travnik je osnovana 08.05.2009 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova.

Adresa

MEHMEDA SPAHE 1, Novi Travnik

Broj telefona

61340538

ID broj 4236475910000
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 08.05.2009