Ukupan broj firmi: 125725

JP ELEKTROPRIVREDA BiH Sarajevo ZD RMK "ABID LOLIĆ" d.o.o. T

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo,Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "ABID LOLIĆ" d.o.o. Travnik-Bila


Firma JP ELEKTROPRIVREDA BiH Sarajevo ZD RMK "ABID LOLIĆ" d.o.o. T je osnovana 27.05.1999 godine na osnovu rješenja broj 1-7869 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Vađenje lignita.

Adresa

BILA,DOLAC BB, Travnik

Broj telefona

562400

ID broj 4236078160002
PDV broj
Matični broj 1-7869
Web stranica
Broj uposlenika 283
Datum registracije 27.05.1999