Ukupan broj firmi: 125725

ZZ "FARMA" Travnik

Zemljoradnička zadruga "FARMA" Travnik


Firma ZZ "FARMA" Travnik je osnovana 27.02.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Slatkovodna akvakultura.

Adresa

Ribnjak/Mehurići bb, Travnik

Broj telefona

518-017

ID broj 4236441260006
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 27.02.2008