Ukupan broj firmi: 125725

"ŠUMING" d.o.o. Travnik

DRUŠTVO OGRANIČENOM ODGOVONOSTI "ŠUMING"


Firma "ŠUMING" d.o.o. Travnik je osnovana 07.01.2002 godine na osnovu rješenja broj 1-4420 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pomoćne usluge u šumarstvu.

Adresa

TURBE,LAGERSKA BB, Travnik

Broj telefona

030-530881

ID broj 4236196100006
PDV broj
Matični broj 1-4420
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 07.01.2002