Ukupan broj firmi: 125725

O.Š."TURBE" TURBE

JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "TURBE"


Firma O.Š."TURBE" TURBE je osnovana 27.12.1997 godine na osnovu rješenja broj 2-94 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

ALEJA B.B., Travnik

Broj telefona

530-092

ID broj
PDV broj
Matični broj 2-94
Web stranica
Broj uposlenika 72
Datum registracije 27.12.1997