Ukupan broj firmi: 125725

O.Š. "TRAVNIK" TRAVNIK

JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "TRAVNIK" TRAVNIK


Firma O.Š. "TRAVNIK" TRAVNIK je osnovana 30.03.1983 godine na osnovu rješenja broj 2-96 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

ŠKOLSKA B.B., Travnik

Broj telefona

511-197

ID broj
PDV broj
Matični broj 2-96
Web stranica
Broj uposlenika 62
Datum registracije 30.03.1983