Ukupan broj firmi: 125725

"E.R.C" d.o.o. Bugojno

Komercijalno društvo "EKONOMSKO-RAČUNARSKI CENTAR" d.o.o. Bugojno


Firma "E.R.C" d.o.o. Bugojno je osnovana 10.05.1991 godine na osnovu rješenja broj 1-1624 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje.

Adresa

KULINA BANA 1, Bugojno
ID broj 4236003400008
PDV broj
Matični broj 1-1624
Web stranica
Broj uposlenika 6
Datum registracije 10.05.1991