Ukupan broj firmi: 125725

" EDINO – COMERC " d.o.o. Bihać

Proizvodno, prometno i uslužno društvo " EDINO – COMERC " d.o.o. Bihać


Firma " EDINO – COMERC " d.o.o. Bihać je osnovana 27.03.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-4610-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

V KORPUSA BB, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-4610-00
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 27.03.1996