Ukupan broj firmi: 125725

"SENFNER GROUP" Travnik, d.o.o.

TEHNOLOGIJA, MEDJUNARODNA TRGOVINA I FINANSIJE "SENFNER GROUP" d.o.o.Travnik


Firma "SENFNER GROUP" Travnik, d.o.o. je osnovana 02.12.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-1711 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Nespecijalizirana trgovina na veliko.

Adresa

Fatmić 1, Travnik

Broj telefona

030-540675

ID broj 4236186210008
PDV broj
Matični broj 1-1711
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 02.12.1998