Ukupan broj firmi: 125725

" ADRA " d.o.o. Bihać

" ADRA " Društvo sa ograničenom odgovornošću za obradu i preradu drveta, export-import Bihać


Firma " ADRA " d.o.o. Bihać je osnovana 08.03.2001 godine na osnovu rješenja broj 1-4639-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

JABLANSKA BB, Bihać

Broj telefona

037/301-220

ID broj 4263174280008
PDV broj
Matični broj 1-4639-00
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 08.03.2001