Ukupan broj firmi: 125725

" EE – COMMERCE " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću za preradu mesnih proizvoda " EE – COMMERCE " Bihać


Firma " EE – COMMERCE " d.o.o. Bihać je osnovana 12.12.1995 godine na osnovu rješenja broj 1-764-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Prerada i konzerviranje mesa.

Adresa

OMERA MUJADŽIĆA 16, Bihać
ID broj 4263051010006
PDV broj
Matični broj 1-764-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 12.12.1995