Ukupan broj firmi: 125725

" BIHACIT-IKIĆ " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću " BIHACIT – IKIĆ " Bihać


Firma " BIHACIT-IKIĆ " d.o.o. Bihać je osnovana 30.01.1990 godine na osnovu rješenja broj 1-430-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, krečnjaka, gipsa, krede i škriljevca.

Adresa

MLINSKA BB, Bihać
ID broj 4263378010000
PDV broj
Matični broj 1-430-00
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 30.01.1990