Ukupan broj firmi: 125725

" ALIOS " d.o.o. Bihać

Društvo sa ograničenom odgovornošću " ALIOS " Bihać


Firma " ALIOS " d.o.o. Bihać je osnovana 12.01.2005 godine na osnovu rješenja broj 1-5246-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na veliko krutim, tečnim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima.

Adresa

V.KORPUSA 26, Bihać

Broj telefona

061/105-232

ID broj 4263417010004
PDV broj
Matični broj 1-5246-00
Web stranica
Broj uposlenika 7
Datum registracije 12.01.2005