Ukupan broj firmi: 125725

"SAMY" TR Đogić Kasima Bihać

TR-a "SAMY" vl. Đogić / Huse / Kasima Bihać


Firma "SAMY" TR Đogić Kasima Bihać je osnovana 27.07.2010 godine na osnovu rješenja broj 08/1-20-3469/10 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavnicama.

Adresa

EŠREFA KOVAČEVIĆA H 2/4, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 08/1-20-3469/10
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 27.07.2010