Ukupan broj firmi: 125725

Udruženje proizvođača mlijeka Bihać

Udruženje proizvođača mlijeka Bihać


Firma Udruženje proizvođača mlijeka Bihać je osnovana 18.04.2005 godine na osnovu rješenja broj R1-IV-7/05 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti poslovnih organizacija i udruženja poslodavaca.

Adresa

SADIKA SADIKOVIĆA 3, Bihać

Broj telefona

061/443-603

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-IV-7/05
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 18.04.2005