Ukupan broj firmi: 125725

" A-M " TR – vl. Abdijanović (Meho) Muhamed Bihać

TR " A-M " – vl. Abdijanović (Meho) Muhamed Bihać


Firma " A-M " TR – vl. Abdijanović (Meho) Muhamed Bihać je osnovana 03.10.2002 godine na osnovu rješenja broj 06-20-4609/02 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima.

Adresa

VINIČKA 19, Bihać
ID broj
PDV broj
Matični broj 06-20-4609/02
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 03.10.2002