Ukupan broj firmi: 125725

" E – RKG " d.d. Bihać

" E -Tvornica rastavljača i kablovskih glava " dioničko društvo Bihać


Firma " E – RKG " d.d. Bihać je osnovana 09.07.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-3769-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

JABLANSKA BB, Bihać

Broj telefona

037/331-121

ID broj 4263174790006
PDV broj
Matični broj 1-3769-00
Web stranica
Broj uposlenika 64
Datum registracije 09.07.1998