Ukupan broj firmi: 125725

" DŽIN " D.O.O. BIHAĆ

Društvo sa neograničenom odgovornošću " DŽIN " d.o.o. Bihać


Firma " DŽIN " D.O.O. BIHAĆ je osnovana 26.08.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-3825-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Cestovni prijevoz robe.

Adresa

MUSTAFE OMEROVIĆA 17, Bihać

Broj telefona

037-321-154

ID broj 4263119850008
PDV broj
Matični broj 1-3825-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 26.08.1998