Ukupan broj firmi: 125725

"AS" SZR BUGOJNO, vl. S. Učanbarlić

SZR "AS", vlasnik Učanbarlić Samir, Bugojno


Firma "AS" SZR BUGOJNO, vl. S. Učanbarlić je osnovana 18.05.2010 godine na osnovu rješenja broj 04-21-00444-10 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

VRBANJA I 80, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 04-21-00444-10
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 18.05.2010