Ukupan broj firmi: 125725

" AMAR " d.o.o. BIHAĆ

Društvo sa ograničenom odgovornošću " AMAR " BIHAĆ


Firma " AMAR " d.o.o. BIHAĆ je osnovana 28.12.1995 godine na osnovu rješenja broj 1-834-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Održavanje i popravak motornih vozila.

Adresa

BIHAĆKIH BRANILACA 54, Bihać

Broj telefona

037-333-246

ID broj 4263107090008
PDV broj
Matični broj 1-834-00
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 28.12.1995