Ukupan broj firmi: 125725

" Bihaćki krug " Udruženje književnih stvaralaca

Udruženje književnih stvaralaca " Bihaćki krug " Bihać


Firma " Bihaćki krug " Udruženje književnih stvaralaca je osnovana 12.08.1999 godine na osnovu rješenja broj R1-I-54/99 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti strukovnih članskih organizacija.

Adresa

MULAMUSTAFE BAŠESKIJE 76, Bihać

Broj telefona

061/767-052

ID broj
PDV broj
Matični broj R1-I-54/99
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 12.08.1999